You are currently viewing Totsiens Mev. van der Merwe

Totsiens Mev. van der Merwe

  • Post comments:0 Comments

Op Dinsdag 27 Maart 2018 het Drakensberg Primere Skool vir Mevrou Carlien van der Merwe gegroet. Sy was aan die skool verbonde vanaf 1985 tot en met 2018. Sy het ‘n reuse verskil in baie kinders se lewe gemaak en het nog meer kinders leer lees en skryf. Sy laat groot skoene om te vul. Ons wens haar alle sterkte toe en weet sy sal die rus geniet.

On Tuesday the 27th of March 2018 Drakensberg Primary School said goodbye to Mrs. Carlien van der Merwe. Sy was involved at Drakies from 1985 to 2018. She made a difference in the lives of many learners by teaching them to read and write. She leaves big shoes to fill and we will surely miss her. We wish her all the best and hope that she enjoys the rest.

Leave a Reply