ONS EREKODE

Ek dank God dat Hy my lewe en gesondheid gee.

Ek sal daarna streef om gesond te wees en te bly na

liggaam en gees.

Ek sal die voorreg wat ek het om te leer nie

verwaarloos nie.

Ek sal my werk gereeld en na die beste van my vermoë doen.

Ek sal ten alle tye teenoor almal vriendelik, beleefd, eerlik en opreg optree.

Ek sal my meerderes en minderes respekteer net soos ek

verwag hulle dit met my sal doen.

Ek sal ten alle tye daarna streef om gehoorsaam te wees

teenoor my ouers, onderwysers en die oor my gestel.

Ek sal daarna streef om ten alle tye met

selfbeheersing op te tree en ‘n suiwer taalgebruik te handhaaf.

Ek sal ten alle tye netjies wees op my voorkoms, my klaskamer en my speelgrond.

Ek sal, waar dit binne my vermoë is, poog om aan die

aktiwiteite van die skool deel te neem en my ondersteuning te gee waar dit ookal benodig mag word.

Ek sal die eindom van ander respekteer.

Ek sal die reëls van die skool eerbiedig.

Ek sal die goeie naam van my skool in ere hou.

OUR CODE OF HONOUR

I thank God for giving me life and prosperity.

I will strive for a healthy body and soul.

I will not neglect my privilege to learn.

I will do my work diligently and to the best of my ability.

I will always be friendly, civil, honest and sincere.

I will treat others as I expect of them to treat me.

I will act with self-control and use proper language.

I will keep myself, my classroom and my playground in proper and neat order.

I will participate in the activities of the school and give my support where needed.

I will respect the property of others.

I will obey the rules of the school.

I will honour the name of my school.

LETTER FROM THE PRINCIPAL

The job as head I do with gratitude pride and determination and with Ubuntu as the base.
My job is not to predict the future but to make Drakensberg today work and to make Drakies tomorrow better than yesterday

OUR VALUES

We live by Ubuntu
I am what I am because of who we all are, a quality that includes the essential human virtues; compassion and humanity, responsibility, trust, respect, warmth. Love, empathy, care, consultation, professionalism, commitment and transparency

OUR MISSION

Drakensberg Primary School is a multi-cultural educational and cultural center whose primary objective is to equip its pupils with life skills and philosophies based on Christian values

OUR VISION

Drakensberg Primary School has tasked itself with the adoption of a holistic approach in the fundamentals of Christian values in moulding the total child and preparing them to assume with pride their rightful places in society. Drakensberg Primary School

Practice makes perfect

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. – Albert Einstein

Building a brighter future

School is a building which has four walls with tomorrow inside. – Lon Watters

CONTACT US

Tel: 034 318 5011
Fax: 034 318 3723

Email: drakies@crazyweb.co.za