In January 1977 the pupils and teachers of Drakensberg Primary School were still attending school in the South Eastern wing of Ferrum High School.  It was originally known as School no. 5, because it was the 5th primary school built on the north side of the Ncandu River.  From the 2nd of May 1977 School no. 5 was officially known as Drakensberg Primary School.

On the 2nd of December 1977 Drakensberg Primary School was eventualy moved across to Drakensberg Drive to the new complex in Paddock Drive.  On the 16th of January 1978 the staff and pupils could start a new school year in their own complex.

Die skool is op 27 Maart 1980 op luisterryke wyse amptelik geopen deur die Administrateur van Natal, Mnr. JCG Botha.  Hy het gesê:

“Elke geslag druk sy eie stempel op die geskiedenis van ‘n volk af en dit is by die skool, veral op laerskoolvlak, waar bepaal sal word hoedanig daardie stempel sal wees, want dit is die beginpunt van Suid-Afrika se toekoms.”

THE SCHOOL GATE

Drakensberg Primary has an exceptionally beautiful gate.  In 1987 the decision was taken to demolish the old gate and erect a brand new gate.  The idea was to symbolise the name and motto of the school.  Mr. Japie van Blerk a local architect, designed the new gate.  The Department of Education gave the go ahead and construction started.  The two pillars of the gate symbolise certain points.  The high column represents the adult educator, the teacher and the parent. They reach out to the child, the lower column on the right.

THE SCHOOL BADGE

The school badge was designed by Mr. DE Clapham, a heraldist of Pietermaritzburg.  The white dragon against the blue background of the Drakensberg refers to the name of the school which is derived from these majestic mountains.

Die intanding op die boonste gedeelte van die blou bergreeks wys heen op die piekke van die Drakensberge.  Die juk en die skeie wys heen op die Voortrekkers na wie Pionierpark – waar die skool geleë is – vernoem.  Dit versinnebeeld ook die bande met ons verlede en voorsate van wie ons ons kultuurerfenis ontvang het.

Die leuse, “Altiora Petimus” (Mik hoog), herinner ons om in ons strewe die hoogste van die bergpieke ons mikpunte te maak.  Dit verwys ook na die strewe na om hoogleiding, na-God-leiding sodat “Mik hoog” ook ‘n ewigheidsvisie verkry

Welcome to Drakensberg Primary School! Our Christian school has a traditional ethos with deep roots.
 
Here, teaching and learning takes place in a loving, nurturing environment where pupils are encouraged to become happy, confident and competent individuals. The holistic approach to education allows each pupil to find their potential, in body, mind and spirit. At Drakensberg Primary School children are allowed to mature in a protected environment with high ideals and values.
 
At Drakensberg Primary we boast rich and rewarding academic, sports and cultural programmes.
Pieter Hanekom Principal / Skoolhoof
Chris Miller Deputy Principal / Adjunk Hoof
Untitled-1
Drakies Administration
Enza de Jager
Enza de Jager
Leonie Cilliers
Leonie Cilliers
Sanmarie Knop
Sanmarie Knop
Ground staff
Ground Staff Agter v.l.n.r: Barry van Dyk, Stanley Mhlongo, Mthunzi Kunene, Simon Zitha Voor v.l.n.r: Maria Mhlangeni, Aaron Ndlovu, Aaron Mbuyeseni, Samson Xaba, Eunice Sibisi
Ground staff with 20 years of service at Drakensberg Primary School

CONTACT US

Tel: 034 318 5011
Fax: 034 318 3723

Email: drakies@crazyweb.co.za